Afgelopen weekend vond het IBA Parkstad open weekend plaats. Op zaterdagmiddag kwamen vele bezoekers naar het door mij en bureau Verbeek gerevitaliseerde Openluchttheater Brunssum. We kozen er samen met de gemeente Brunssum bewust voor om de bezoekers het theater in gebruik te laten beleven. Wethouder Hugo Janssen vertelde hoe de gerealiseerde revitalisatie van het openluchttheater het vliegwiel is om in de toekomst ook het Vijverpark en het Schutterspark integraal aan te pakken. Beide parken zijn tijdens de mijnbouwperiode door landschapsarchitect John Bergmans ontworpen en hebben inmiddels de status beschermd stads-dorpsgezicht. Vanuit die optiek zijn ze cultuur-historisch maar ook sociaal-maatschappelijk van groot belang voor Brunssum. Na de introductie mocht ik in mijn eigen werk (de overkapping) mijn eigen werk (muziek) ten gehore brengen. Paul van Loo en ik stonden in het programma 'Oorlog, vrede, vrijheid' stil bij de oorlog in Oekraïne. Na afloop konden bezoekers een tasje meenemen met daarin informatie over IBA Parkstad en het boekje 'Theater is van secondes momenten maken' dat ik ter gelegenheid van de opening van het theater schreef. #ibaparkstad #openweekend #openluchttheaterbrunssum #vijverpark #brunssum #bureauverbeek #paulvanloo
Op 1 april mocht ik het lied "Nieks te verleeze" zingen in de historische Krönungssaal van het Raadhuis van Aken tijdens de Grensland conferentie 2022.

In het lied "Nieks te verleeze" benadrukte ik dat grensoverschrijdende verbondenheid in de Euregio ondergronds door mijngangen al heel lang vanzelfsprekend was. Ik zong het lied in het Limburgs dat zich ook niets van de landsgrenzen aantrekt en dus in België en Duitsland gesproken wordt. De muziek van "Nieks te verleeze" werd door het Duits-Nederlandse publiek herkent omdat ik fragmenten van het 16e eeuwse "Steigerlied (Glück Auf)" erin verwerkt heb. Een zeer bijzondere ervaring om dit in de zaal waar sinds 1950 de prestigieuze Karlspreis wordt uitgereikt te mogen zingen.


Op deze conferentie werd de Grenslandprijs 2022 uitgereikt. De winnaar Enerpro ontving de prijs uit handen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot en Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten Stephan Holthoff-Pförtner.


#europa #euregio #nordrheinwestfalen #nrw #limburg #grenzlandconferenz #kronungssaal #rahaus #aachen #steigerlied #nieksteverleeze #globaal #regionaal #historie #toekomst #samenwerking #verbondenheid