Projective habitat

2014

wonen / autonome architectuur

Prijsvraagontwerp Between comfort, care and connection
Eerste fase Tri-National BDA Architectural Ideas Competition, georganiseerd door BDA, RWTH Aachen en IBA Parkstad

Opgave
In 2020 wordt in de aangrenzende regio van Aken, aan de Nederlandse kant van de grens, een internationale bouwtentoonstelling gehouden, de IBA Parkstad. Naast de verstedelijkte regio Parkstad Limburg - een samenwerkingsverband van 8 gemeenten in de Euregio Maas-Rijn van de Nederlandse provincie Limburg - zal ook de naburige "Städteregion Aachen" worden opgenomen. Centraal thema van het IBA-concept is de duurzame sociale en structurele verandering van deze voormalige mijnregio.

De promotors gebruiken graag deze gelegenheid om een ​​ideeënwedstrijd te organiseren die gericht is op het ontwikkelen van concepten voor innovatieve manieren van wonen in de verstedelijkte regio's en steden van de toekomst. En als zodanig om een ​​discussie te openen over toekomstige levensstijlen, zijn het overeenkomstige woonvormen en de sociale en technologische innovaties die dergelijke ontwikkelingen zouden kunnen aanmoedigen. Een discussie die ook een proces moet initiëren dat leidt tot een meer innovatief huisvestingsbeleid en woningontwikkeling en als zodanig meer mogelijkheden biedt voor experimenten en alternatieve levensstijlen.

Als bijdrage aan de IBA Parkstad 2020-tentoonstelling moet ten minste 1 prototype worden gerealiseerd als een tentoonstelling op schaal 1: 1, die vervolgens zal worden geëvalueerd en geoptimaliseerd als een "living lab". Als zodanig moet dit prototype onderdeel worden van de lange traditie van "Experimental Housing Units", zoals bijvoorbeeld Le Corbusier's "Pavillon de l'Esprit Nouveau" uit 1925 of Alison en Peter Smithson's "House of his Future" uit 1956.

Concept
Het huis van de toekomst in de Parkstad regio die te maken heeft met vergrijzing, krimp hoeft geen gestapelde woning te zijn. De omgeving biedt kansen voor intensieve laagbouw in de vorm van patiowoningen, just op plekken waar in oude structuren plekken door die krimp vrijgekomen zijn. De vier hoofdfuncties van het wonen: eten, slapen, baden, zitten worden aangevuld met de zogenaamde "inter-mediate" ruimte. Een ruimte die als intermediair tussen de functies optreedt en meerdere functies kan net als een Ipad of smartphone meerdere functies kan hebben. Het is een idee voor een fysieke ruimte die via projecties op 4 volledige wanden je naar iedere mogelijke virtuele plek kan brengen. Als ontspanning maar ook als werkplek voor videoconferencing en thuiswerk 2.0. Daarnaast grenst iedere hoofdfunctie door de ruimtelijke organisatie aan 2 buitenpatio's. Op deze manier ontstaat een sterke wisselwerking tussen fysiek buiten, binnen en de connectie met de (virtuele) wereld. Vanuit een behoefte aan comfort wil niemand meer in een 'standaard' huis wonen. Naast de basiswoning is daarom de "comfort+care" ruimte ontwikkeld die naar eigen wens ingevuld kan worden: van grotere tuin tot zorg-aan-huis en van sportruimte tot atelier. Door de schakeling van de woningen met aanvullende functies ontstaat een lappendeken van vermengde functies.

Het ontwerp is gepresenteerd als het architectonische manifest "10 words on the future of habitation"

01 migratie: moeten we wel iedere dag in de file tussen werk en thuis staan?
02 wetgeving: moet wetgeving uitsluiten of mogelijk maken?
03 consumptie: moeten we slimmer consumeren? minder grootschalig verzamelen en weer weggooien?
04 generatie(s): verschillen in leeftijd van bewoners, gebouwen voorraad versus opvattingen van en over beiden
05 productie: hoe moeten we een woning produceren in de toekomst?
06 duurzaamheid: is dit een modewoord, een nieuwe religie of moet het een vanzelfsprekendheid zijn?
07 innovatie: het slim vernieuwen van ideeën over vakmanschap en fabrieksmatig produceren
08 connectie: met de regio en de wereld
09 comfort: de aanvullende woonfunctie van de toekomst
10 zorg: de aanvullende functie voor een langdurig zelfstandige toekomst in de gemeenschap