Prison for the man who could not think out of the box

2020

De gevangenis voor de man die niet "out of the box" kon denken is een ruimtelijke interventie die op een Escher-achtige wijze speelt met het principe doos-in-doos. De gevangene is geplaatst tussen 4 verdraaide muren die een waterpartij omsluiten. In deze ruimte staat een kubus met betonnen ribben. In de denkbeeldige doos die deze ribben opspant staat een verdraaide doos welke een trap blijkt te zijn. Het einde van deze trap is de enige plek waar de gevangene kan ontsnappen aan zijn omkaderd perspectief. Dat is de plek waar hij "out of the box" gaat.